Speciální mateřská škola
v Uherském Hradišti

PŘIJÍMÁ DĚTI
* s mentálním, tělesným, smyslovým postižením * s kombinovaným postižením * s DMO * s autismem * s Downovým syndromem * s těžšími poruchami komunikace * s poruchami sociability *

NABÍZÍME
* malý počet dětí ve třídě - 8 až 10 * individuální přístup k dětem dle individuálních výchovně vzdělávacích plánů * každodenní rehabilitační péči * každodenní logopedickou péči * rozvoj grafomotoriky * spolupráci s odborníky - neurology, psychiatry, psychology, foniatry, Speciálně pedagogickými centry dle postižení dětí * spolupráci s MŠ běžného typu * absolvování plaveckého výcviku * míčkovou facilitaci *
Img001.jpg Img002.jpg
Img003.jpg Img004.jpg
Img005.jpg Img006.jpg
Img007.jpg Img009.jpg

Img008.jpg
Informace obdržíte na ředitelství Speciální MŠ - ul. Revoluční č. 743, Uherské Hradiště - Mojmír, tel. 572 564 496 nebo na rehabilitační třídě SpMŠ ul. Štěpnická č. 1111, tel. 572 554 302

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Seznam ATLAS.cz